Velkommen til vår blogg! Her vil du finne masse nyttig informasjon om bokashi-metoden, dyrking, hage, jordforbedring, jordliv m.m.

Hovedbidragsyter til bloggen vår er Øystein Haugerud. Han er sivilagronom og har tidligere jobbet lenge som fylkesagronom hos Fylkesmannen i Buskerud (nå en del
av Viken). Han har lang erfaring med jordhelse og dyrking av nyttevekster, og han har vært prosjektleder i det nasjonale, økologiske foregangsfylkeprosjekt «Levende Matjord» som gikk fra 2010 – 2019. Dette prosjektet var hovedårsaken til at Landbruksdirektoratet utarbeidet Nasjonalt program for jordhelse i 2020 etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.
Publikasjonen kan du lese her (åpnes som pdf-fil via google disk): Nasjonalt program for jordhelse

Gi hagen din en vinterdyne!

Gi hagen din en vinterdyne!

Når er det vi lykkes best med hagen vår? Det er når vi dyrker den så nært opptil som mulig med de metodene som naturen viser oss. Vi finner aldri naken jord i naturen. Jorda er alltid dekket til – med levende, grønne planter eller et dekke med løv, kvister og annet –...