Velkommen til vår blogg! Her vil du finne masse nyttig informasjon om bokashi-metoden, dyrking, hage, jordforbedring, jordliv m.m.

Hovedbidragsyter til bloggen vår er Øystein Haugerud. Han er sivilagronom og har tidligere jobbet lenge som fylkesagronom hos Fylkesmannen i Buskerud (nå en del
av Viken). Han har lang erfaring med jordhelse og dyrking av nyttevekster, og han har vært prosjektleder i det nasjonale, økologiske foregangsfylkeprosjekt «Levende Matjord» som gikk fra 2010 – 2019. Dette prosjektet var hovedårsaken til at Landbruksdirektoratet utarbeidet Nasjonalt program for jordhelse i 2020 etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.
Publikasjonen kan du lese her (åpnes som pdf-fil via google disk): Nasjonalt program for jordhelse

Næringsinnhold i bokashijord

Næringsinnhold i bokashijord

Matavfallet ditt er en kjemperessurs som inneholder en rekke viktige næringsstoffer! Lurer du på hvordan tilføring av bokashi til hagejord påvirker innholdet av plantenæring i jorden? Vi har testet hagejord før og etter at vi tilførte bokashi. Vi blandet 1 del bokashi...

Oppfostring av lokale mikroorganismer

Oppfostring av lokale mikroorganismer

De lokale, jordboende mikroorganismene er de som passer best for din hage og for mange av de plantene som du ønsker å dyrke. Når vi dyrker matvekster vil vi stort sett alltid forstyrre jorden og de som bor i den selv om vi prøver så godt vi kan å dyrke på naturen sine...