Velkommen til vår blogg! Her vil du finne masse nyttig informasjon om bokashi-metoden, dyrking, hage, jordforbedring, jordliv m.m.

Hovedbidragsyter til bloggen vår er Øystein Haugerud. Han er sivilagronom og har tidligere jobbet lenge som fylkesagronom hos Fylkesmannen i Buskerud (nå en del
av Viken). Han har lang erfaring med jordhelse og dyrking av nyttevekster, og han har vært prosjektleder i det nasjonale, økologiske foregangsfylkeprosjekt «Levende Matjord» som gikk fra 2010 – 2019. Dette prosjektet var hovedårsaken til at Landbruksdirektoratet utarbeidet Nasjonalt program for jordhelse i 2020 etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.
Publikasjonen kan du lese her (åpnes som pdf-fil via google disk): Nasjonalt program for jordhelse

Næringsinnhold i bokashijord

Næringsinnhold i bokashijord

Matavfallet ditt er en kjemperessurs som inneholder en rekke viktige næringsstoffer! Lurer du på hvordan tilføring av bokashi til hagejord påvirker innholdet av plantenæring i jorden? Vi har testet hagejord før og etter at vi tilførte bokashi. Vi blandet 1 del bokashi...