Kompostering med bokashi er kjempelett! Her er en kort innføring på hvordan det skal gjøres

Gjennom hele innendørs-prosessen skal bokashibøtta stå romtemperert. Dette er fordi mikroorganismene jobber saktere hvis bøtta står kaldt og fermenteringen av matavfallet vil ta lengre tid.

Til illustrasjonen har vi brukt en av de bokashibøttene vi selger. Du trenger ikke en spesiallaget bokashibøtte for å drive med bokashi-kompostering, men det er viktig at bøtten du bruker er lufttett og det er en fordel om den har en tappekran for uttak av bokashivæsken

Bokashibøtte

Trinn 1 

Start med å drysse et lag med bokashistrø i bunn av bokashibøtta. Det er viktig at bokashibøtten du bruker er ren og at du vasker den før du starter en ny prosess

Bokashibøtte

Trinn 2

Ha opp i matavfallet og dryss over bokashistrø. Standardmengden er 2-3 ss/fingerklyper bokshistrø, men hvis det er mye animalske produkter (kjøtt, fisk, egg, meieriprodukter etc.) kan du bruke 3-4 ss/fingerklyper. Det er lurt å samle opp matavfallet og kaste det en gang per dag i bokashibøtta. Slik reduserer du lufteksponeringen i bokashibøtta og dermed faren for forråtnelse. Hele frukter, grønnsaker etc. bør kuttes noe opp før det kastes i bøtta. På den måten får mikroorganismene lettere tilgang og fermenteringen går fortere

Bokashibøtte

Trinn 3

Press matavfallet godt sammen med en stapper e.l. og sett lokket på bokashibøtta. Det er lurt å presse sammen matavfallet for å «skvise» ut all luften, samtidig får du en mye bedre plassutnyttelse av bøtta

Bokashibøtte

Trinn 4

Gjenta alle stegene til bokashibøtta er full. Nå skal bøtta få lov til å stå helt i fred i minimum to uker. I løpet av denne tiden bearbeider mikroorganismene matavfallet. Gjennom hele prosessen er det viktig at lokket på bokashibøtta sitter godt på slik at luft ikke slipper inn. Hvis luft slipper til kan det skje en forråtnelse og det vil lukte vondt. Det er også viktig at bøtta står romtemperert under hele fermenteringsprosessen, da jobber mikroorganismene best!