Bokashivæske og hva den kan brukes til

Bokashivæske

Bokashivæske dannes av avrenning fra matavfallet under fermenteringen. Væsken vil samle seg opp i bunn av bokashibøtta og dan kan tappes ut regelmessig via kranen. Væsken er gull verdt som gjødsel til planter og blomster ute eller inne. Den inneholder mange næringsstoffer og mikroorganismer, den kan bekjempe plantelus og løse opp fett i rør og avløp.

Mengden væske som dannes vil avhenge av typen matavfall. Mye tørr mat som f.eks. brød vil gi mindre væske og være med på å suge opp overflødig væske. Mye frukt og annet væskeholdig matavfall vil avgi mer væske.
Bokashivæsken består hovedsakelig av vann, mikroorganismer, næringsstoffer, organiske syrer og matrester. Vær oppmerksom på at væsken har lav pH og den bør vannes ut, avhengig av hva du vil bruke den til.

Bokashivæsken kan brukes til mange ulike formål:

  •  Den kan brukes til å vanne hagen. En tommelfingerregel er at du da blander væsken ut med et forhold på 1:100 (f.eks. 2 ss til 3 liter vann). Dette blir en god næringsløsning for plante rog blomster.
  • Den kan sprayes direkte på bladene til planter. En tommelfingerregel er at du da blander væsken ut med et forhold på 1:1000 (f.eks. 1 ts til 5 liter vann). Her kan væsken altså være med på å bekjempe lus!
  • Den kan brukes til å «lade» biokull med næringsstoffer og mikroorganismer. Ha biokull i en beholder og hell bokashivæske over. La væsken trekke godt inn i kullet. Ferdig ladet biokull kan du så bruke til f.eks. å blande inn i jord eller lagre det til du trenger det. 
  • Bokashivæsken kan også brukes til å løse opp fett og hindre algevækst, samt redusere dårlig lukt i sluk og avløp (f.eks. på badet, kjøkkenvasken)

 

Hvordan fungerer pH uttynningen?

pH er et mål på hvor sur en væske er og den blir målt ved andelen H-atomer (hydrogenatomer med en plussladning) i væsken. Skalaen pH blir målt på går fra 1-14, hvor 1 er mest surt, 7 er nøytralt (likt forhold mellom H+ og OH ) og 14 er mest basisk ( OH molekyler som kan ta opp Hatomer).

Skalaen fra 1-14 er logaritmisk noe som vil si at pH 2 er ti ganger surere enn pH 3. Slik er hele skalen, for hver hele pH-verdi du går opp blir væsken ti ganger mer basisk. Dette gjør fortynninger kjempe lett så lenge du vet hvilken pH du starter med.

Hvis du har bokashivæske på f.eks. pH 3,5 og du fortynner denne 10 ganger får du en pH på 4,5. Fortynner du den 100 ganger får du en pH på 5,5. Og fortynner du den 1000 ganger får du en pH på 6,5.

Normal pH for bokashivæse er ikke eksagt og den vil variere fra batc til batch, normalt vil den kanskje ligge et sted mellom pH 3,5-4. Det er derimot ganske lett å måle pH-verdien. Vi selger et sett for «Måling av pH og vannkvalitet» Dette er et enkelt sett å bruke med strips for pH-måling og TDS-meter for vannkvalitetsmåling.

Er du usikker på om bokashivæsken din har høy nok pH før du bruker den så fortvil ikke! Surheten i bokashivæsken kommer fra svake organiske syrer som er svært lett nedbrytbare i jord. Så pH’en vil raskt stige etter du vanner med bokashivæske.