Når er det vi lykkes best med hagen vår? Det er når vi dyrker den så nært opptil som mulig med de metodene som naturen viser oss. Vi finner aldri naken jord i naturen. Jorda er alltid dekket til – med levende, grønne planter eller et dekke med løv, kvister og annet – og ofte er det en kombinasjon av levende planter og dødt, organisk materiale. Hvorfor er det slik? Ja, si det – det beste svaret er antakelig at det er slik naturen foretrekker det. Og det er metoden vi bør foretrekke å bruke i hagen også tenker jeg. Minst mulig svart jord og mest mulig av jorda dekket med grønne planter og/eller dødt organisk materiale av en eller annen sort.

Vinterdyne

Akkurat nå er naturen i ferd med å ta på seg vinterdyne!

Under et dekke av organisk materiale vil livet fortsette å utspille seg så lenge ikke jorden fryser til. En mengde levende organismer vil ufortrødent fortsette arbeidet med å bryte ned dødt organisk materiale og bygge det opp igjen i det vi kaller mold eller humus. Samtidig vil de bygge hus og rom for seg selv og alt annet liv i jorden og lagre noe av karbonet i stabile karbonforbindelser. De lager også rom som kan være vannsisterner og næringslager for plantene når våren igjen banker på døren. Dette gjør de helt gratis med litt stell og omsorg fra oss.

Vinterdyne

Her er vinterdyna i hagen tatt litt til side. Under finner vi hardtarbeidende mikroorganismer som bygger jordstruktur og lagrer næring klart til neste vekstsesong.

Bruk det du har for hånden som vinterdyne for jorda i hagen din! Løv, grasavklipp, pusseavfall fra grønnsaker, kompost etc. – det aller meste kan brukes, men unngå kvekerøtter, ugras med frø o.l. – de passer best i en varmkompost. Jeg tenker at dersom vi har begrensa mengde med materiale til vinterdyne er det bedre å lage en tynnere vinterdyne slik at all åpen jord får et tynt lag organisk materiale. Noe er bedre enn ingenting.

Ospeblader
Havrespirer

Her er en vinterdyne av ospeblader og en vinterdyne med en kombinasjon av nylig spira havre, noe ospeblader og grasavklipp. Havren vil dø ned i løpet av vinteren og legge seg som en tynn vinterdyne av brune, døde blader.