pH er kanskje den enkeltfaktoren som har størst betydning for hvor godt plantene våre trives i hagen, i dyrkingskassen, eller i oppalsjorda vår. pH viser oss om hagejorda, jordblandingen eller næringsløsningen som vi bruker er sur, nøytral eller basisk. pH er et uttrykk for konsentrasjonen av hydrogenioner (H+ – ioner) i væskefase. pH måles på en skala fra 0 – 14 hvor pH 0 er maksimal surhet og pH 14 er maksimalt basisk. pH 7 er nøytralt – hverken surt eller basisk.

pH har stor betydning for om de enkelte næringsstoffer er i en tilgjengelig form for plantene våre eller ikke. De fleste grønnsakplanter som vi dyrker trives best når pH i hagejorda eller i vekstmediet er et sted mellom 5,8 og 6,5 for da er de fleste næringsstoffene mest tilgjengelige for plantene (se tabellen under). Noen hageplanter som f.eks. hageblåbær, vil gjerne ha en pH i jorda på nærmere mellom 4,5 og 5,5, men dette er unntaket!

pH tabell

Dersom vi har en pH på f.eks. 7,5 i hagejorda vår ser vi at både fosfor, mangan og bor er lite tilgjengelige for plantene våre, og vi kan få dårlig vekst og mangelsymptomer. Derfor mener vi i Lokal bokashi at det er viktig å måle pH før vi f.eks. tilfører kalk slik at vi ikke gjør «vondt verre» for plantene våre! Det er lett å øke pH i hagejorda, men det er ikke så lett å senke den igjen.

Her er en enkel metode for å måle pH. Til vårt bruk måler vi alltid pH i vannfase, og dette trenger vi:

 • Jord (eller det vekstmediet du har) som godt kan være lett lufttørket. Prøv å få til en representativ blanding av jorda eller vekstmediet som du måtte ha. Vi har målt pH både i lufttørket jord og i jord som har naturlig fuktighet (ikke gjennomvåt) og vi har ikke funnet store forskjeller.
 • pH-papir eller pH-meter. Til vårt bruk mener vi at pH-papir er godt nok, og dette er også det rimeligste alternativet. Et pH-meter må kalibreres med visse mellomrom og krever også at det lagres uten at elektroden tørker inn og blir ødelagt.
 • Destillert vann eller deionisert vann (batterivann) – springvann kan ikke brukes!
 • Beholder av plast eller glass – størrelsen er ikke så viktig, men det er ikke nødvendig med en stor beholder – da går det bare mer destillert vann.
 • Desilitermål til å måle opp jord/vekstmedium og destillert vann med.
 • En skje eller liknende for å røre i blandingen
 • Nettbutikken vår har en pakke for måling av pH og vannkvalitet (TDS)

Slik gjør du (se også bilder under):

 • Mål opp like mengder jord og destillert vann og tøm i en liten beholder.
 • Rør godt rundt i beholderen slik at jord (eller vekstmediet) og destillert vann blir godt blandet.
 • La beholderen stå rolig i minimum ½ time slik at jorda/vekstmediet bunnfeller mest mulig – du kan godt la det stå lenger – gjerne til neste dag om du har tid.
 • Stikk pH-papiret ned i vannfasen i beholderen og hold det der i noen sekunder.
 • Rist forsiktig av overflødig væske fra pH-papiret.
 • Sammenlikn fargen på pH-papiret med medfølgende fargeskala umiddelbart og skriv ned pH-verdien. Gjør denne sammenlikningen i normalt, godt leselys og legg gjerne et hvitt ark under slik som vist på bildene. Ofte vil du se at fargen på pH-papiret ligger et sted mellom to farger på fargeskalaen. Da betyr det at pH ligger et sted mellom to pH verdier f.eks. mellom pH 6 og pH 7.
 • For å se ytterpunkter kan du også prøve å måle pH i rein mateddik (7%) og i maskinoppvaskmiddel oppløst i litt destillert vann. Se bilder under!
Bokashijord

Mål opp jorden du vil teste pH i. I dette eksempelet har vi brukt 1 desiliter ferdig omdannet bokashijord.

Destillert vann

Mål opp samme mengde destillertvann/batterivann som jord og bland det godt sammen.

Bunnfelt

Blandingen skal nå få stå rolig i minimum 30 minutter slik at jorda synker til bunnen. Vi tømte blandingen av jord og destillert vann over i målebegeret for bedre å illustrere. Til venstre sees målebegeret rett etter grundig omrøring, Til høyre etter at målebegeret har stått rolig i ca. 30 minutter. Vi ser tydelig at det meste av jorda har bunnfelt og at vi har fått en vannfase som vi kan bruke til å måle pH i.

pH-papir

Riv av et pH-papir og stikk det ned i vannfasen i begeret. Hold det der i noen sekunder. Så tar du det opp og rister forsiktig av overflødig vann.

pH 7

Sammenlikn umiddelbart fargen på pH-papiret med den medfølgende fargeskalaen. Her ser vi at pH i bokashijorda er ca. 7. Det sure, fermenterte matavfallet har altså fått nøytral pH etter det ble omdannet til jord!  Vi har lagt under et hvitt ark for å se fargeforskjellene bedre

Mateddik

Her måler vi pH i 7 % mateddik. Den har en pH på mellom 3 og 4 – altså svært sur.

Oppvaskmaskinpulver

Her måler vi pH i utblandet oppvaskmaskinpulver. Det har en pH på ca. 10 – altså svært basisk.