Matavfallet ditt er en kjemperessurs som inneholder en rekke viktige næringsstoffer! Lurer du på hvordan tilføring av bokashi til hagejord påvirker innholdet av plantenæring i jorden? Vi har testet hagejord før og etter at vi tilførte bokashi. Vi blandet 1 del bokashi med 2 deler vanlig, god hagejord og testet bokashijorda etter ca. fire uker ved om lag 18 ºC. Dette er analyseresultatene som vi fikk tilbake fra jordanalyselaboratoriet

Tabell: Næringsstoffinnhold i mg/kg lufttørket jord for vanlig hagejord og hagejord blandet med bokashijord (forhold1:2)

Næringsinnhold i bokashijord

Ser vi nærmere på analyseresultatene ser vi at bokashijorda har blitt så beriket at den nesten kan sammenliknes med organisk gjødsel. Denne bokashijorda er såpass «sterk» at den bør ikke brukes ufortynnet til f.eks. oppal av småplanter. Det er til dels betydelig mer av de fleste næringsstoffene i bokashijorda enn i hagejorda og andelene vil variere noe i forhold til hvilken type matavfall du putter i bokashibøtta. En spennende detalj er at pH i bokashijorda er betydelig høyere enn i den opprinnelige hagejorda. Det betyr at når den sure bokashien brytes ned i hagejorda vil den nøytraliseres og etter en tid øke pH i hagejorda. Det er viktig å holde et øye med pH i jorden og justere etter behov. Vi ser også at bokashijorda er rik på svovel, fosfor, kalsium, magnesium, kalium, mangan, kobber og nitrat sammenliknet med den opprinnelige hagejorda. Bokashi er med andre ord ypperlig å bruke til å øke produksjonsevnen i hagejorda som du har – enten du har noen få dyrkingskasser eller et større areal. Og du gjør en viktig miljøinnsats ved å sirkulere næringsstoffene gjennom de matplantene som du dyrker!