pH og vannkvalitet

179kr inkl. Mva

Utstyr for måling av pH og vannkvalitet
1 liter destillert vann, pH-papir, TDS-meter og en 10 ml sprøyte

Varenummer: 112 Kategori:

Ved å bruke destillert vann for pH-måling i f.eks. jord får du et nøyaktig resultat. Les vår guide om hvordan du kan gjennomføre en pH-måling av jord via vår google disk her.

TDS-meter TDS-3 (TDS står for total Dissolved Solid) brukes for å måle faste stoffer som er oppløst i vann (som f.eks. mineraler, salter eller metaller). Mengden oppløste faste stoffer sier noe om drikkekvaliteten til vannet, hvor lavere mengde betyr bedre kvalitet på drikkevannet. Målingene blir oppgitt i ppm (parts per million) som også kan regners som mg/L (milligram oppløste stoffer per liter vann). TDS-meteret kan også brukes til å måle konsentrasjonen av næringssalter i næringsløsninger og i jord og andre vekstmedier. I såjord bør næringssaltkonsentrasjonen ikke overstige 640 ppm - helst mindre. Næringsløsning for de fleste planter bør ligge mellom 640 - 1500 ppm når plantene er over frøbladstadiet. For å måle ppm i f.eks. en oppalsjord tar man 1 del jord og 1 del vann (her kan springvann brukes), rører godt, venter ca. 30 minutter og måler ppm i vannfasen. Dersom TDS-metret viser 999 ppm eller høyere kommer det et lite x 10 til syne i displayet - det betyr at målte verdi må ganges med 10.
Et trykk på TEMP-knappen viser temperatur. Et trykk på HOLD-knappen gir et ”bip” og bevarer verdien i displayet, selv om du tar måleren opp av vannet.
NB: Måleren er ikke vanntett. Vannstanden i glasset skal kun nå det riflede området på måleren – altså 1-2 cm.

Det følger også med en 10 ml sprøyte. Denne kan brukes til å blande bokashivæske og vann med nøyaktighet. Hvis man skal bruke bokashivæsken i jord (i form av vanning etc) kan den blandes 1:100. Dvs 10 ml bokashivæske i 1 liter vann. Hvis bokashivæsken skal brukes til å spraye dirkete på bland kan den blandes 1:1000. Dvs 1 ml bokashivæske i 1 liter vann.