TDS meter

129kr

TDS meter med temperaturmåler. Måler konsentrasjonen av næringsstoffer i jord, vann m.m.

Produktnummer: 108

TDS står for "total dissolved solids" (totalt oppløste salter). TDS meteret måler den elektriske ledningsevnen i væsker oppgitt i ppm (part per milion). Den måler også temperaturen i væsken.

Mens pH sier oss noe om balansen mellom næringsstoffene i hagejorda, vekstmediet eller næringsløsningen vår sier TDS – meteret oss noe om konsentrasjonen (mengden) av næringsstoffer i den samme hagejorda, vekstmediet eller næringsløsningen målt i ppm.
Både pH og ppm måles i vannfase. Når du måler pH f.eks. i bokashijorda kan du derfor måle konsentrasjonen (mengden) av næringsstoffene i bokashijorda samtidig.

Her er noen enkle «retningslinjer»:

 • Normal, god hagejord bør i vekstsesongen ha en ledningsevne på mellom 600
  og 1300 ppm.
 • Såjord bør ikke overstige 640 ppm.
 • Næringsløsning som gis til planter som er over frøbladstadiet og i god vekst
  bør ligge et sted mellom 1100 og 1250 ppm.
 • Vær forsiktig med å ha for høy næringskonsentrasjon (mengde) i potter, dyrkingskasser og i drivhus! Dersom du måler høyere enn 1300 ppm kan du få misvekst – da kan det være nødvendig å vanne godt med reint vann for å
  «skylle» ut noe av næringssaltene og få næringskonsentrasjonen (mengden) ned til under 1300 ppm.

Slik utfører du målingen:

 • Det beste er først å lufttørke vekstmediet du skal måle konsentrasjonen (mengden) av næringsstoffer i, men vi bruker også å gjøre det på direkten så sant ikke vekstmediet er kliss vått.
 • Ta 1 del vekstmedium til 1 del vann i en beholder (her kan du bruke vanlig springvann) og rør godt.
 • La stå i ca. 30 minutter slik at vekstmediet bunnfeller.
 • Mål ppm i vannfasen – husk at måleren ikke er vanntett og må ikke stikkes dypere ned enn den rifla, nederste delen av måleren!

Batteri: TDS meteret bruker 2xLR44 batteri. Batteri følger med.

Tilleggsinformasjon

Vekt0.3 kg