Tilskuddsordninger for bokashikompostering

Mange kommuner og renovasjonsselskaper yter tilskudd til privatpersoner som bruker bokashi til å kompostere matavfallet sitt. 
Vi har her laget en oversikt over de kommunene som har denne ordningen.

Tilskuddsordningene kommer som oftes i stand ved at innbyggerene tar kontakt med kommunene eller avfallsseskapet og søker om godkjenning til bokashi. Mange kommuner har støtteordninger for miljøvennlige tiltak (f.eks. bruk av tøybleier, varmkompostering) og kompostering med bokashi faller natrulig inn under slike støtteordninger. 
Vi har ikke fullstendig oversikt over alle støtteordningene som inkluderer hjemmekompostering med bokashi. Artikkelen vil bli oppdatert fortløpende etter hvert som flere kommuner/renvoasjonsselskaper får slike ordninger. Kom gjerne med tips til oss hvis din kommune har/får en slik ordning!

Kvittering
Fra Lokal bokashi får kundene ordrebekreftelse på mail. Ordrebekreftelsen er din kvittering og den må som oftes sendes inn med tilskuddssøknaden til kommunen/avfallsselskapet

Tilskuddsordninger til bokashi-startkit:

BIR (Kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal)

BIR gir tillskudd ved kjøp av bokashiutstyr på intill 1000,- med en begrensning på 50 % av kjøpesummen. 
Eksempel: Kjøper du et Bokashi-sett pålydende kr 1500, får du kr 750  i tilskudd av BIR.

BIR gir tilskudd til:

  • Ett tilskudd per Bokashisett
  • To bøtter inkl. Bokashistrø – maks 3 kg strø
  • Privathusholdninger og fritidsboliger i BIR kommuner
  • Leietakere som bor i BIR-kommune

Bir gir ikke tilskudd til:

  • Bokashistrø utover første kjøp på maks 3 kg
  • Bøker til Bokashi (hvis Bokashisett inkluderer bok, blir verdi på bok trukket fra sum på kvittering – bruker da veiledende pris på bok)
  • Frakt på produkt

Søknaden om tilskudd til bokashiutstyr finner du her: https://bir.no/kundetjenester/kompostering/kompostering/

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune gir inntil 1000,- i tilskudd til anskaffelse av bokashiutstyr (et engangsbeløp).
I tillegg gir de en årlig reduksjon av renovasjonsavgiften, til folk som aktivt driver med hjemmekompostering, på 600,- eks mva.

Det er bare registrerte husholdningsabonennter som kan få tilskudd og redusert gebyr, samt reduksjonen gis en prøveperiode på et år. Boretslag kan dessverre ikke bruke denne ordningen. Les mer om ordningen her: https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/kompost/ 
Link til søknaden finner du her: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5177&externalId=1505

RfD (Kommunene Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker)

RfD støtter alle husstander i eierkommunene med inntil 1000 kr for innkjøp av kjøkkenkompostbøtte.
Følg denne linken for mer info og for å søke: https://www.rfd.no/henting-av-avfall/faktura-og-priser/tilskuddsordninger/bokashi#/

FolloRen (Kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås)

FolloRen gir tilskudd med inntil 1000,- for innkjøp av hjemmekomposterings-utstyr, hvor tilskuddet ikke kan overstige mer enn 20% av innkjøpssummen. Ordningen gjelder kun for abonnenter med helårsrenovasjon. Les mer om ordningen og søk om tilskudd her: https://www.folloren.no/husholdning/annet/hjemmekompostering/?highlight=%27Bokashi%27

RTA (Kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei)

RTA gir et engangstilskudd på 500,- ved innkjøp av bokashiutstyr, samt et komposteringsfradrag på 355,- i året. 
Kontakt RTA så får du et skjema som må fylles ut og sendes inn: http://www.rta.no/?CatID=1159

Lingende støtteordninger:

Avfall Sør (Kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla)

Avfall Sør gir ikke direkte tilskudd til hjemmekompostering, men husholdninger som inngår avtale om hjemmekompostering vil slippe å betale det variable tømmegebyret for brun dunk. Dette beløpet utgjør i 2018 kr. 33,86 per tømming. Man betaler et årlig administrasjonsgebyr tilsvarende dagens årsgebyr for hjemmekompostører.  Beløpet er i 2018 på kr. 67,56,-.  For et normalabonnement med 18 tømminger av brun dunk utgjør den årlige besparelsen i 2018 kr. 541,92 inklusive moms.
Les mer om ordningen her: https://avfallsor.no/innsamling/dunker-og-sortering/hjemmekompostering-og-bokashi/

Sunndal kommune

Sunndal kommune gir 20 % avslag på den årlige renovasjonsavgiften til privatpersoner som komposterer matavfallet sitt med bokashi.
Les her hvordan du går frem for å få avslaget: https://www.sunndal.kommune.no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/tilskuddsordninger/tilskudd-til-hjemmekompostering/